Biografija

John Locke

John Locke (1632-1684) je bio glavni engleski predstavnik empirizma. On je osnivač spoznajne teorije i on smješta iskustvo, ili ideje osjeta i reflekse, u osnovu ljudskog razuma. Locke smatra da svo znanje potječe iz iskustva, jer je naša duša po rođenju "tabula rasa". Pošto ukida bilo kakav prostor za "urođene ideje" u osnovama znanja, može se reći da je u tom smislu anti-racionalistički. Međutim, Locke govori da postoji mogućnost spoznaje da nam neke od naših ideja pružaju odgovarajuću predstavu svijeta koji nas okružuje.

John Locke je imao veliki utjecaj na razvoj političke filozofije. Njegove ideje su bile temelj za koncepte američkog zakona i organizacije vlasti. Lockova epistemologija i filozofija imala je veliki uticaj i na period prosvjetiteljstva.
Obrazovanje je stekao u Westminsteru, studij medicine i prirodnih znanosti završio na Oxfordu. U srednjim tridesetim postaje tajnik, liječnik i odgajatelj u kući grofa Shaftesburyja. Kasnije je, zbog neprihvaćanja njegovih ideja u Engleskoj, boravio u Francuskoj i Nizozemskoj, te se s Wilhelmom (III.) od Oraniena vratio se u Englesku i potom, do 1700. godine bio zaposlen u kolonijalnom ministarstvu.

Njegovo najznačajnije djelo “Ogled o ljudskom razumu” (nacrt 1671., prvi put objavljeno 1689./90.) predstavlja osnovu engleskog empirizma.

Lockeova filozofija društva po kojoj je čovjek načinio državu kako bi mu putem međusobnih ograničenja jamčila slobodu, jednakost i privatno vlasništvo, ostavila je velik utjecaj na formiranje filozofije politike. Svojim djelom “Dvije rasprave o upravljanju” (1690.) Locke je postao osnivač liberalne političke filozofije koja je imala velik povijesni utjecaj u Engleskoj i Sjedinjenim Američkim Državama.